S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

ONLINE KATALÓGY

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

-------------------------------- 

http://www.sensas.cz/images/catalogs/Starbaits2020eng.pdf

 --------------------------------

 --------------------------------

 --------------------------------

 --------------------------------

 -------------------------------- 

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------


» Reklamačný poriadok
Záručné podmienky a reklamácie


Panák- reklamačný poriadok1. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, činí teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
 
2.Garantovaná záručná doba 24 mesiacov platí len pre konečného spotrebiteľa, nie pre podnikateľov (nákup na IČO), ktorí tovar kupujú pre účely ďalšieho obchodu s daným výrobkom. V tomto prípade nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom, ale stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR.
 
3. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.rybarskycamp.eu a právnym poriadkom platným v SR.
 
4. Tovar na reklamáciu posielajte najlepšie v pôvodnom obale, dopravca neručí za zle zabalené zásielky.

 5. Spotrebiteľ musí preukázať, že si výrobok zakúpil u predávajúceho, u ktorého reklamáciu uplatňuje, a kedy tento výrobok zakúpil.

6. Najlepšie je predložiť originál dokladu o kúpe alebo záručný list,faktura alebo pokladničny doklad,alebo potvrdenie o prevode na náš  účet.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej tiež len „občiansky zákonník“) a zákona o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky uplatnené spotrebiteľom.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb tovaru, ktorý je v záručnej dobe, alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Záruka

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona (24 mesiacov pre spotrebiteľov). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, pošlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokumentom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópiu), na ktorý uveďte popis chýb a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. Inak bude reklamácia riešená v súlade zo zákonom.

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní od dňa jej uplatnenia. Tzn. od dňa, kedy nám bude doručená.
Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým užívaním. Za chybu nie je možné považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke užívania ani problém spôsobený nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú podrobnou kontrolou.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná lehota, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.

Na odoslanie tovaru konečnému kupujúcemu sa neúčtuje žiadne poštovné.

Rozpor s kúpnou zmluvou

Pokiaľ zákazník dostal iný výrobok, než si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobku), alebo dostal výrobok s chybou, zašle nám ho späť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale spolu s dodacím listom. Bezplatne Vám zašleme výrobok správny (resp. nepoškodený).

Nový tovar Vám zašleme kuriérom DPD službou "Výmenný balík" pričom vymieňaný výrobok odovzdáte priamo kuriérovi.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na základe ustanovenia občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí tovar poslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote – predpokladom je doručenie vráteného tovaru predávajúcemu (určujúci je dátum odoslania: napr. dátum doručenia je 1.2., posledný deň tovar odoslať tzn. predať k preprave či osobne vrátiť v sídle prevádzky je 15.2.). Odporúčame poslať tovar na dobierku, čím Vám automaticky pošta pripíše peniaze na Váš účet alebo Vám ich vyplatí v hotovosti. Ak neuplatníte tento postup predávajúci  najneskôr do 15-tich dní od odstúpenia od zmluvy zákazníkovi vráti späť kúpnu cenu výrobku dopredu dohodnutým spôsobom. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania spolu s dodacím listom.

2. V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (vid. odst.1), zašlite nám výrobok späť  nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe.
 
3. Pri zaslaní späť volte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave.
Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť.
 
4. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu nie je možné vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.
 
5. Zákazníkovi bude vrátená čiastka zaplatená za tovar ponížená o náhradu za skutočne vynaložené náklady dodávateľa spojené s vrátením tovaru (§53 Občianskeho zákonníku). Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník. Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku. Pri zaslaní tovaru na dobierku necháme tovar vrátiť späť.
 
6. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa Občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy na poskytovanie služieb, ak s ich plnením sa začalo s jeho súhlasom pred uplynutím 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.
 
7. V prípade prvej žiadosti o výmenu tovaru za iný (napr. veľkosť obuvy, oblečenia, dĺžka prútov, gramáž prútov a pod.) zabezpečujeme službu "Výmenný balík" kuriérskou spoločnosťou DPD. Kuriér Vám prinesie nový tovar bez toho aby ste nám ho museli vopred posielať a jednoducho kuriérovi odovzdáte nesprávnu veľkosť tovaru. Za túto prvú výmenu neplatíte žiadne poštovné.
NmNhODRmN