ONLINE KATALÓGY

Mikbaits 2017

Jetfish 2017

Daiwa 2016

Katalóg Nikl 2017

Carp Zoom 2017

Garant baits 2017

Carp Only

JRC 2017

Lastia 2017


LEVKUŠKA CHALLENGE 2018

 

SRZ MO TORNAĽA usporiada na VN Levkuška rybárske preteky s názvom

 

LEVKUŠKA CHALLENGE 2018

  1. - 29. 7. 2018

 

PRAVIDLÁ PRETEKU A PROPOZÍCIE

 

Počet družstiev a štartovné:

 

- Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 18 družstiev - (minimálne 10 družstiev)

- Družstvo tvoria 3 plnohodnotní pretekári.

- Štartovné za jedno družstvo je 150 Euro.

 

Ceny:

 

  1. miesto: hotovosť vo výške 500 Euro + poháre + vecné ceny
  2. miesto: hotovosť vo výške 350 Euro + poháre + vecné ceny
  3. miesto: hotovosť vo výške 200 Euro + poháre + vecné ceny

Najväčšia ulovená ryba (kapor alebo amur): 100 Euro + pohár + vecné ceny

 

Časový harmonogram pretekov:

 

  1. 7. 2018 8:00 - 9:00 hod. -Príchod a registrácia družstiev

9:00 - 10:00 hod. - Žrebovanie - Žrebovanie bude prebiehať v poradí zaplatenia štartovného.

10:00 - 11:00 hod. - Občerstvenie, jedlo

11:00 - 12:00 hod. - Presun družstiev na lovné miesta, príprava na lov

12:00 hod. - Začiatok pretekov- Preteky začínajú po zaznení zvukového signálu organizátorov.

 

26.7. 2018 lov prebieha od 12:00 hod.

  1. 7. 2018lov prebieha 24:00 hod.
  2. 7. 2018lov prebieha 24:00 hod.

29.7. 2018 lov prebieha do 12:00 hod., kedy po zaznení zvukového signálu organizátorov budú preteky ukončené.

 

13:30 hod. - Občerstvenie, jedlo, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Všetci súťažiaci dostanú pred a po ukončení preteku občerstvenie.

Pravidlá pretekov:

 

- Loví sa systémom "chyť a pusť" v čase:  26. 7. 2018 12:00 hod. - 24:00 hod.

  1. 7. 2018 00:00 hod. - 24:00 hod.
  2.                                                               7. 2018 00:00 hod. - 24:00 hod.
  3. 7. 2018 00:00 hod. - 12:00 hod.

                                            

- Každý pretekár musí mať v čase začatia preteku dovŕšený vek 18 rokov.

- Povolený spôsob lovu je lov na ťažko.

- Feedrová technika a plavačková technika sú zakázané.

- Každé družstvo loví maximálne na 4 prúty.

- Koncová udica na každom prúte musí obsahovať najviac 1 nadväzec s 1 háčikom. Maximálny počet nadväzcov s nástrahou pre celé družstvo je 4 kusy.

- Ako nástrahu pre samotný lov je možné použiť len boilies.

- Ako nástrahu nie je povolené použiť pelety, partikel, umelé imitácie partiklu, červov a všetko ostatné okrem boilies.

- Ako návnadu (kŕmenie) je možné použiť výhradne boilies, pelety a partikel v maximálnom množstve 50kg.

- Je zakázané používanie krmítok, vnadiacich zmesí a method mixov!

- Pastové olová a obaľovacie pasty sú povolené na olove i na nástrahe.

- Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu nástrahy a koncovej montáže počas pretekov vytiahnutím celej montáže z vody.

- V pretekoch je povolené kŕmenie a lov len z brehu!

- Čln možno použiť len v úvode pretekov, a to od 12:00 do 14:00 na osadenie bójí v maximálnom počte 1 ks, pričom je zakázané vnadenie z člna.

- Kŕmenie kobrou, raketou a spombom je povolené len od 7:00 do 19:00. Od 19:00 do 7:00 je kŕmenie povolené jedine kobrou.

- Zavážanie návnad a nástrah je zakázané.

- Použitie rybárskeho člna je počas priebehu pretekov zakázané.

- Použitie zavážacej loďky je zakázané.

- Použitie nahadzovacieho sonaru (echolotu) je povolené, pred začatím preteku.

- Každé družstvo odparkuje svoje motorové vozidlo na vyhradenom mieste určenom organizátorom.

- V prípade zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo ukončenie preteku. V prípade nutného ukončenia preteku, platí poradie v momente ukončenia preteku.

- Organizátor neručí za majetok pretekárov a škody vzniknuté počas preteku.

- Pretekári zaplatením štartovného súhlasia s podmienkami súťaže.

- Pri registrácii každý pretekár podpíše súhlas s pravidlami a stanovami tohto preteku.

- Všetci účastníci sa zúčastňujú tohto preteku na vlastné nebezpečenstvo.

- Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie, ev. videonahrávky z priebehu súťaže na mediálne účely.

- Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu.

- Každé družstvo si po ukončení preteku vyčistí a poupratuje svoje lovné miesto a odvezie odpadky na vyhradené miesto. Vrece na odpadky zabezpečí organizátor.

- Povinná výbava súťažného družstva: 

2 ks prechovávacie saky

1 ks podložka pod kapra

1 ks podberák s minimálnou dĺžkou ramien 80cm

- Pri vylovení ryby z vody je povinné používať podberák. Ulovenú rybu je nutné položiť na odháčkovaciu podložku a zaobchádzať s ňou čo najšetrnejšie, aby nedošlo k jej poškodeniu, ranu ošetriť dezinfekčným prostriedkom.

- Pri nedodržaní ktoréhokoľvek zo stanovených predpisov bude družstvo bez upozornenia diskvalifikované.

Loví sa v zmysle zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a vyhlášky č. 185/2006 Z.z., pokiaľ nie je povolené inak.

 

Organizátor a rozhodcovia:

 

Ujpál Štefan- tel. +421 915 620 795 - hlavný organizátor pretekov, ktorý je poverený výborom MO SRZ Tornaľa.

Rajtuk Tomáš- tel.  +421 907 618 792 - hlavný rozhodca

ROZHODCOVIA : Švihla Jozef,  Sziklay Attila,  Csapó Róbert, Ujpál Zdeno, Nagy Attila

Náhradny rozhodca: Uhrik Peter

    SPONZORI....

 

Generálny sponzor: NM-ZEL-NORBERT BALAZS

Sponzori:    Horthi s.r.o

                   Rybársky Camp

                   Moss.sk

                   Metal s.r.o

                   Leg-Kovo s.r.o

                   Lastia

                   Energo Fish

                   Rybárske Potreby RICSI

                   Rybárske Potreby HERON

 

 

 

 

 

 

 

Bodovanie úlovkov:

 

- Do súťaže sa započítava kapor nad 3kg (vrátane) a amur nad 3kg (vrátane) 1kg = 1 bod.

- Víťazom sa stáva družstvo s najväčšou hmotnosťou ulovených bodovaných rýb.

- Pri najväčšej rybe preteku nerozhoduje dĺžka, ale hmotnosť.

- Váženie úlovkov bude vykonávané priebežne.

- Pri vážení ulovenej ryby musí byť prítomný jeden člen susedného družstva, ktorý potvrdí správnosť váženia.

- Po odvážení bodovaných rýb a ich zapísaní do úlovkového listu, musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcov pustená späť do vody.

- V prípade ulovenia kapra nad 10kg, alebo amura, je družstvo povinné ihneď privolať rozhodcu, na zváženie úlovku. Po odvážení rybu hneď šetrne pustiť do vody.

- Všetky ryby budú vážené váhou, ktorú zabezpečí organizátor.

- Ulovené ryby je zakázané prenášať do susedného, alebo iného lovného stanovišťa. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude družstvo, resp. družstvá bez upozornenia okamžite diskvalifikované.

- Ryba zaseknutá tesne pred záverečným signálom o ukončení preteku, musí byť zdolaná do 30 minút od ukončenia preteku, inak nebude uznaná a bodovaná.

 

Prihlásenie na preteky:

 

Prihlásenie je možné vykonať telefonicky u p. Pavla Fekiača na tel. čísle: +421 918 893 677, na mailovej adrese: rybarskycamp@gmail.com, alebo v predajni Rybárskych potrieb v Tornali na Mierovej ul. 86/177.

 

Za záväzné prihlásenie sa považuje uhradenie štartovného poplatku 150 Euro na družstvo do 15 dní od registrácie. Štartovné sa uhrádza formouu bankového prevodu na číslo účtu:

SK63 0200 0000 0033 7013 3154

Pri telefonickom, resp. mailovom prihlásení prosíme uviesť:

- názov družstva, mená členov družstva, telefonický kontakt, ev. mailový kontakt.

 

Prípadným odhlásením sa družstva po 30. 5. 2018 zaniká nárok na vrátenie štartovného.

Finančný zisk z pretekov bude použitý na ďalšie zarybnenie revírov SRZ MO Tornaľa.

 

 

ÚSPEŠNÝ LOV A VEĽA PEKNÝCH ZÁŽITKOV POČAS PRETEKOV PRAJE 

VÝBOR  SRZ MO TORNAĽA.

 

    ZOZNAM DRUŽSTIEV....

 

1.Akos carp team:   Lajgut Zoltán, Hegyi Peter, Klinko Gabriel

2.Fish Bone carp team:  Szarka Stefan, Szarka Vojtech, Ladislav

3.Horse Baits P.carp team:  Bíró Péter, Prok Gyula, Csutor Tamás

4.Trio carp team:  Csotó Norbert, Hegedus Csaba, Hegedus Lajos

5.Fe-Ši fishing team:  Ján Šipoš, Fenyvesi Milan

6.Horti carp team:  Horváth Tibor, Borbely Dávid, Kaszonyi Sándor

7.Elite carp team:  Ligárt Ivan,  Tomaš Horgoš, Michal Hornak

8.Smart carp:  Gomboš Luboš,  Repa Jarko

9.Rakottyás carp team:  Tóth Róbert,  Fozo Zoltán

10.Fanatic carp team:  Dávid Šesták,  Mihalyi Szabolcs,  Gobis Csaba

11.LB carp team:  Ladislav Belica,  Zoltán Krisztian,  Ján Dorkin

12.Rakéta carp team:  Laboda Jozef,  Kovács Tomi

13.United carp team :  Gášpár Alexander st.,  Juhász Zoltán,  Gášpár Alexander ml.

14.Brothers carp team:  Halász Zoltán,  Halász Gergo,  Halász Zoltán st.

15.Rybáryk David carp team: Pakeš Jožko st.  Pakeš Jožko ml.

16:Dr.Baits:  Pakeš Fero,  Hudák Rado

       
       
       
       
       

17.Garant Baits:  Marian Zauška,  Martin Burkuš

18.Halászle carp team:  Belák Gábor,  Elena Vyhonská ,Klinko Rudi

 

ZGE4OGE