ONLINE KATALÓGY

Mikbaits 2017

Jetfish 2017

Daiwa 2016

Katalóg Nikl 2017

Carp Zoom 2017

Garant baits 2017

Carp Only

JRC 2017

Lastia 2017


» Levkuška challenge 2017
LEVKUŠKA CHALLENGE 2017

Levkuška challenge

ŠTARTOVNÁ LISTINA

 

 

P.č.

 

NÁZOV DRUŽSTVA A SÚŤAŽIACI

 

 

1.

FABIAN TEAM (Fabian Arpád, Fabian Rajmond, Smith Gábor)

2.

FISH BONE CARP TEAM (Szarka Štefan, Szarka Vojtech, Kuna Ladislav)

3.

RAKOTYAS CARP TEAM (Fozo Zoltán, Tóth Róbert)

4.

TRIO CARP TEAM (Hegedus Csaba, Csoto Norbert, Hegedus Ľudovít)

5.

ÁKOS CARP TEAM (Lajgut Zoltán, Hegyi Péter)

6.

THE ONE TEAM (Kiss Róbert, Flander Sanyi)

7.

3T CARP TEAM (Tamás Peter st., Tamás Béla, Tamás Peter ml.)

8.

KIMOT TEAM (Gracza Tomáš, Kasáč Ján, Tomík Milan)

9.

CARP FRIENDS TEAM (Nagy Attila, Laurenčík Tomáš)

10.

GARANTBAITS 2 (Ligárt Ivan, Volsin Pavol)

11.

GARANTBAITS 1 (Zauška Marián, Knapo Peter)

12.

RAKÉTA TEAM (Kovács Tamás, Laboda Jozsef)

13.

CT UNITED CARP (Gášpár Alexander, Juhász Zoltán, Gášpár Peter)

14.

GPS CARP TEAM (Gomboš Ľuboš,Pap Róbert, Šesták Dávid)

15.

CT3 MS ( Majer Milan, Szabo Marián)

16.

LOJZI DPH TEAM (Csupori Tomáš, Csiklos Jozsi, Kun Zsolt)

17.

ARAPAIMA TEAM (Tászli Béla, Himpán Roderik, Varga Zoltán)

18.

TTT CARP TEAM (Gál Tomáš st., Gál Tomáš ml., Czako Antonio)

 

SRZ MO TORNAĽA usporiada na VN Levkuška rybárske preteky s názvom LEVKUŠKA CHALLENGE 2017

27. - 30. 7. 2017

 

 

PRAVIDLÁ PRETEKU A PROPOZÍCIE

 

 

 

Počet družstiev a štartovné:

 

- Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 18 družstiev - (minimálne 13 družstiev)

- Družstvo tvoria 3 plnohodnotní pretekári.

- Štartovné za jedno družstvo je 150 Euro.

 

Ceny:

 

1. miesto: hotovosť vo výške 500 Euro + poháre + vecné ceny

2. miesto: hotovosť vo výške 350 Euro + poháre + vecné ceny

3. miesto: hotovosť vo výške 200 Euro + poháre + vecné ceny

Najväčšia ulovená ryba (kapor alebo amur): 100 Euro + pohár + vecné ceny

 

Časový harmonogram pretekov:

 

27. 7. 2017 8:00 - 9:00 hod. - Príchod a registrácia družstiev

9:00 - 10:00 hod. - Žrebovanie - Žrebovanie bude prebiehať v poradí zaplatenia štartovného.

10:00 - 11:00 hod. - Občerstvenie, jedlo

11:00 - 12:00 hod. - Presun družstiev na lovné miesta, príprava na lov

12:00 hod. - Začiatok pretekov- Preteky začínajú po zaznení zvukového signálu organizátorov.

 

27.7. 2017 lov prebieha od 12:00 hod.

28. 7. 2017 lov prebieha 24:00 hod.

29. 7. 2017 lov prebieha 24:00 hod.

30.7. 2017 lov prebieha do 12:00 hod., kedy po zaznení zvukového signálu organizátorov budú preteky ukončené.

 

13:00 hod. - Občerstvenie, jedlo, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Všetci súťažiaci dostanú pred a po ukončení preteku občerstvenie.

 

Pravidlá pretekov:

 

- Loví sa systémom "chyť a pusť" v čase:  27. 7. 2017 12:00 hod. - 24:00 hod.

28. 7. 2017 00:00 hod. - 24:00 hod.

29. 7. 2017 00:00 hod. - 24:00 hod.

30. 7. 2017 00:00 hod. - 12:00 hod.

 

- Každý pretekár musí mať v čase začatia preteku dovŕšený vek 18 rokov.

- Povolený spôsob lovu je lov na ťažko.

- Feedrová technika a plavačková technika sú zakázané.

- Každé družstvo loví maximálne na 4 prúty.

- Koncová udica na každom prúte musí obsahovať najviac 1 nadväzec s 1 háčikom. Maximálny počet nadväzcov s nástrahou pre celé družstvo je 4 kusy.

- Ako nástrahu pre samotný lov je možné použiť len boilies.

- Ako nástrahu nie je povolené použiť pelety, partikel, umelé imitácie partiklu, červov a všetko ostatné okrem boilies.

- Ako návnadu (kŕmenie) je možné použiť výhradne boilies, pelety a partikel v maximálnom množstve 50kg.

- Je zakázané používanie krmítok, vnadiacich zmesí a method mixov!

- Pastové olová a obaľovacie pasty sú povolené na olove i na nástrahe.

- Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu nástrahy a koncovej montáže počas pretekov vytiahnutím celej montáže z vody.

- V pretekoch je povolené kŕmenie a lov len z brehu!

- Čln možno použiť len v úvode pretekov, a to od 12:00 do 14:00 na osadenie bójí v maximálnom počte 1 ks, pričom je zakázané vnadenie z člna.

- Kŕmenie kobrou, raketou a spombom je povolené len od 7:00 do 19:00. Od 19:00 do 7:00 je kŕmenie povolené jedine kobrou.

- Zavážanie návnad a nástrah je zakázané.

- Použitie rybárskeho člna je počas priebehu pretekov zakázané.

- Použitie zavážacej loďky je zakázané.

- Použitie nahadzovacieho sonaru (echolotu) je povolené.

- Každé družstvo odparkuje svoje motorové vozidlo na vyhradenom mieste určenom organizátorom.

- V prípade zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo ukončenie preteku. V prípade nutného ukončenia preteku, platí poradie v momente ukončenia preteku.

- Organizátor neručí za majetok pretekárov a škody vzniknuté počas preteku.

- Pretekári zaplatením štartovného súhlasia s podmienkami súťaže.

- Pri registrácii každý pretekár podpíše súhlas s pravidlami a stanovami tohto preteku.

- Všetci účastníci sa zúčastňujú tohto preteku na vlastné nebezpečenstvo.

- Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie, ev. videonahrávky z priebehu súťaže na mediálne účely.

- Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu.

- Každé družstvo si po ukončení preteku vyčistí a poupratuje svoje lovné miesto a odvezie odpadky na vyhradené miesto. Vrece na odpadky zabezpečí organizátor.

- Povinná výbava súťažného družstva:

2 ks prechovávacie saky

1 ks podložka pod kapra

1 ks podberák s minimálnou dĺžkou ramien 80cm

- Pri vylovení ryby z vody je povinné používať podberák. Ulovenú rybu je nutné položiť na odháčkovaciu podložku a zaobchádzať s ňou čo najšetrnejšie, aby nedošlo k jej poškodeniu, ranu ošetriť dezinfekčným prostriedkom.

- Pri nedodržaní ktoréhokoľvek zo stanovených predpisov bude družstvo bez upozornenia diskvalifikované.

Loví sa v zmysle zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a vyhlášky č. 185/2006 Z.z., pokiaľ nie je povolené inak.

 

Organizátor a rozhodcovia:

 

 

Ujpál Štefan- tel. +421 915 620 795 - hlavný organizátor pretekov, ktorý je poverený výborom MO SRZ Tornaľa.

Rajtuk Tomáš- tel.  +421 907 618 792 - hlavný rozhodca

Fekiač Pavel, Švihla Jozef, Repa Jaroslav, Siklai Attila, Kršňák Pavel, Baláž Norbert, Čala Zoltán, Szajkó Attila, Ujpál Štefan, Skubenič Ivan, Ing. Alexander Helembai, Čapó Róbert

 

 

 

 

 

 

 

Bodovanie úlovkov:

 

 

- Do súťaže sa započítava kapor nad 3kg (vrátane) a amur nad 3kg (vrátane) 1kg = 1 bod.

- Víťazom sa stáva družstvo s najväčšou hmotnosťou ulovených bodovaných rýb.

- Pri najväčšej rybe preteku nerozhoduje dĺžka, ale hmotnosť.

- Váženie úlovkov bude vykonávané priebežne.

- Pri vážení ulovenej ryby musí byť prítomný jeden člen susedného družstva, ktorý potvrdí správnosť váženia.

- Po odvážení bodovaných rýb a ich zapísaní do úlovkového listu, musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcov pustená späť do vody.

- V prípade ulovenia kapra nad 10kg, alebo amura, je družstvo povinné ihneď privolať rozhodcu, na zváženie úlovku. Po odvážení rybu hneď šetrne pustiť do vody.

- Všetky ryby budú vážené váhou, ktorú zabezpečí organizátor.

- Ulovené ryby je zakázané prenášať do susedného, alebo iného lovného stanovišťa. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude družstvo, resp. družstvá bez upozornenia okamžite diskvalifikované.

- Ryba zaseknutá tesne pred záverečným signálom o ukončení preteku, musí byť zdolaná do 30 minút od ukončenia preteku, inak nebude uznaná a bodovaná.

 

 

Prihlásenie na preteky:

 

Prihlásenie je možné vykonať telefonicky u p. Pavla Fekiača na tel. čísle: +421 918 893 677, na mailovej adrese: rybarskycamp@gmail.com, alebo v predajni Rybárskych potrieb v Tornali na Mierovej ul. 86/177.

 

Za záväzné prihlásenie sa považuje uhradenie štartovného poplatku 150 Euro na družstvo do 15 dní od registrácie. Štartovné sa uhrádza formouu bankového prevodu na číslo účtu:

SK63 0200 0000 0033 7013 3154

Pri telefonickom, resp. mailovom prihlásení prosíme uviesť:

- názov družstva, mená členov družstva, telefonický kontakt, ev. mailový kontakt.

 

Prípadným odhlásením sa družstva po 30. 5. 2017 zaniká nárok na vrátenie štartovného.

Finančný zisk z pretekov bude použitý na ďalšie zarybnenie revírov SRZ MO Tornaľa.

 

 

ÚSPEŠNÝ LOV A VEĽA PEKNÝCH ZÁŽITKOV POČAS PRETEKOV PRAJE VÝBOR  SRZ MO TORNAĽA.

 

ZDMwNTY0M